2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SPŠ

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SPŠ

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE PODLE §60 ZÁKONA Č. 561/2004 SB. (ŠKOLSKÝ ZÁKON)
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SPŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Studijní obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – Automatizační technika – 5 volných míst
Studijní obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – Elektroenergetika – 14 volných míst
Studijní obor 23-41-M/01 Strojírenství – 5 volných míst

Podmínkou pro podání přihlášky ke studiu je vykonání jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení s minimálním součtem bodů z matematiky a českého jazyka 40.

Na přihlášce ke studiu musí být uvedena pouze 1 škola nebo studijní obor, přihlášek je možné podat libovolný počet.

Přihlášky ke studiu potvrzené základní školou a lékařem spolu s protokolem o konání a výsledku jednotné přijímací zkoušky podávejte osobně do sekretariátu ředitele školy v úředních hodinách od 18. 5. 2023 do 23. 5. 2023 nejpozději do 10:00.
Úřední hodiny pro podávání přihlášek ke studiu: pondělí až čtvrtek 8:00 – 15:00, pátek 8:00 – 13:00

Kritéria 2. kola přijímacího řízení na SPŠ

Rozvrhy a suplování

Číslování týdnů se řídí zásadně pořadím týdne v kalendáři. Horní polovina dne je rozvrh pro lichý týden, spodní pak pro sudý.

Mimořádné změny rozvrhu (při praxích, maturitách a podobně) jsou zveřejněny na Nástěnce

V případě problémů se zobrazováním aktualizovaných rozvrhů (zobrazují se neaktuální), zkuste vymazat cache svého prohlížeče, případně dočasné soubory ve Vašem počítači.