Inovace učebny VT8

Inovace učebny VT8

Dne 7. 11. 2023 byla slavnostně otevřena počítačová učebna VT8. Došlo zde k výměně počítačových stanic, rozšíření učebny o další výpočetní místa a zlepšení i softwarového vybavení.

Velké díky za zprovoznění této učebny patří Ing. Velkovi, panu Špinkovi a Ing. Koudelkovi. Věříme, že se bude v této učebně všem žákům naší školy dobře studovat.

Inovace učebny VT8 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno.
Inovace učebny VT8 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno.
Rozvrhy a suplování

Číslování týdnů se řídí zásadně pořadím týdne v kalendáři. Horní polovina dne je rozvrh pro lichý týden, spodní pak pro sudý.

Mimořádné změny rozvrhu (při praxích, maturitách a podobně) jsou zveřejněny na Nástěnce

V případě problémů se zobrazováním aktualizovaných rozvrhů (zobrazují se neaktuální), zkuste vymazat cache svého prohlížeče, případně dočasné soubory ve Vašem počítači.