Obory studia SPŠ

Obory studia SPŠ

V následujícím školním roce nabízí SPŠ Kladno

studium těchto oborů:

Strojírenství s počítačovou podporou

23-41-M/01

Uplatnění absolventů v praxi ve funkci středních technickohospodářských pracovníků v oblastech :

 • technického rozvoje a přípravy výroby, výzkumu
 • technického žízení výroby (mistři, výrobní dispečeři, vedoucí provozu)
 • řízení kontroly jakosti
 • ekonomiky strojírenské výroby (marketing, kalkulace, kapacitní výpočty)
 • přípravy a obsluhy NC strojů, průmyslové robotiky a programování robotů
 • práce s počítači

Hlavní odborné předměty :

stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, práce s počítačem, počítačová grafika, automatizace, ekonomika, aplikovaná výpočetní technika, kontrola a měření


Aplikace elektrotechniky – Elektroenergetika

26-41-M/01

Uplatnění absoluventů v praxi :

 • při údržbě rozvodu el. energie, jako technici v elektrárnách, jako dozorčí pracovníci rozvodových stanic, dispečeři, vedoucí pracovníci montáže el. vedení, el. rozvodů apod.
 • ve výrobnách el. zařízení, v projekčních a obchodních firmách jako střední techničtí pracovníci
 • v podnikatelské sféře, v zásobování a distribuci eletktrotech. výrobků – dealeři, příp. jako samostatně podnikající subjekty v oblasti výroby a instalace elektrotech. zařízení

Základní odborné předměty :

Základy elektrotechniky, elektronika, práce s počítači, programové vybavení, elektrická měření, číslicová technika, automatizační technika, elektrické stroje a přístroje, elektroenegretika, elektrické světlo, pohony a výkonová elektrotechnika, elektrotepelná technika, technické kreslení, ekonomika


Aplikace elektrotechniky – Automatizační technika

26-41-M/01

Absolventi oboru jsou předurčeni pro funkce středně technických pracovníků pro činnosti zajištující výrobu, montáž, provoz a údržbu automatizačních a regulačních elektronických systémů a elektronických zařízení jakož i prostředků výpočetní a mikroprocesorvé techniky.

V praxi se pak mohou uplatnit jako :

 • technici slaboproudé elektroniky
 • servisní technici
 • programátoři
 • dealeři automatizační a výpočetní techniky
 • dealeři výpočetní techniky
 • vedoucí pracovníci firem odpovídajícího charakteru

Základní odborné předměty :

základy elektrotechniky, elektronika, výpočetní technika, elektrotechnická měření, silnoproudá zařizení, ekenomika, číslicová technika, elektronické počítače, automatizační technika, automatizace, programování


Elektronické počítačové systémy

26-41-M/01

Absolventi oboru jsou předurčeni pro funkce středně technických pracovníků pro činnosti zajištující výrobu, montáž, provoz a údržbu elektronických počítačových systémů a elektronický zařízení, jakož i prostředků výpočetní a mikroprocesorové techniky.

V praxi se pak mohou uplatnit jako :

 • technici slaboproubé elektroniky
 • servisní technici
 • programátoři
 • dozorčí počítačových sítí (suprevizoři)
 • dealeři výpočetní techniky
 • vedoucí pracovníci firem odpovídajícího charakteru

Základní odborné předměty :

elektronika, výpočetní technika, elektrotechnické měření, silnoproudá zařízení, ekonomika, číslicová technika, elektronické počítače, automatizace, programové vybavení


Informační technologie a podnikání

18-20-M/01

Absolvent bude připraven samostatně pracovat v oblasti informačních technologií podniku nebo firmy ve funkci manažera, asistenta, sekretářky apod. Obor je velmi vhodný i pro dívky.

Uplatnění absolventů v praxi :

 • administrativně ekonomická správa firmy
 • práce v oblasti informačních technologií podniku
 • zpracování technicko-ekonomických informací
 • práce v personálních odborech, v oblasti propagace
 • samostatná podnikatelská činnost

Základní odborné předměty :

Programové vybavení, technika administrativy, počítačová grafika, programování v aplikacích, technická dokumentace, ekonomika, praktická cvičení, druhý cizí jazyk

Rozvrhy a suplování

Číslování týdnů se řídí zásadně pořadím týdne v kalendáři. Horní polovina dne je rozvrh pro lichý týden, spodní pak pro sudý.

Mimořádné změny rozvrhu (při praxích, maturitách a podobně) jsou zveřejněny na Nástěnce

V případě problémů se zobrazováním aktualizovaných rozvrhů (zobrazují se neaktuální), zkuste vymazat cache svého prohlížeče, případně dočasné soubory ve Vašem počítači.